นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet

นโยบายความเป็นส่วนตัว KUBET มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ สมาชิกทุกคนในรายการหรือจดหมายข่าวไม่ว่าจะชำระเงินหรือไม่ชำระเงิน สมาชิกหรือบริษัทในเครือทั้งหมดไม่ว่าจะชำระเงินหรือไม่ชำระเงิน และลูกค้าทุกคน บุคคลที่เยี่ยมชมหรือดูเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะร้องขอหรือไม่ร้องขอ จะถูกอธิบายไว้ในที่นี้ว่า “ผู้เยี่ยมชม” และเป็นคู่สัญญาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สมาชิกรายการหรือจดหมายข่าวจะเรียกว่า “สมาชิก” และเป็นคู่สัญญาของนโยบายความเป็นส่วนตัว บุคคลที่เข้าร่วมองค์กรหรือความพยายามทางการตลาด (เช่น “บริษัทในเครือ”) ที่ได้รับการส่งเสริมโดยเว็บไซต์นี้จะเรียกว่า “สมาชิก” ในที่นี้ และได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet สุดท้ายนี้ ใครก็ตามที่สั่งซื้อ พยายามสั่งซื้อ หรือรับผลิตภัณฑ์ที่ขาย (ผู้รับ) หรือโฆษณาหรือจัดส่งจากเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม จะเรียกว่า “ลูกค้า” ในที่นี้ และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่เพียงแต่โดยทางอ้อมเท่านั้น การยอมรับแต่โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา เว็บไซต์ ตัวแทน เจ้าของ ผู้ดำเนินการ และพนักงาน เรียกรวมกันในที่นี้ว่า “เว็บไซต์” “เว็บไซต์” และ/หรือ “ผู้ขาย”

เว็บไซต์นี้ยังคงได้รับความคุ้มครอง

ในกรณีที่บุคคลถูกแยกออกจากเว็บไซต์นี้เนื่องจากข้อกำหนดการใช้งานหรือจากการปฏิเสธการให้บริการโดยเว็บไซต์ ซึ่งเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างผิดกฎหมาย บุคคลนั้นยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกำลังละเมิดข้อกำหนด ของการใช้งาน เว็บไซต์นี้ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างถูกกฎหมายโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็กปี 1998 (COPA) หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องออกจากไซต์นี้ทันที การใช้เว็บไซต์นี้โดยฉ้อโกงอาจทำให้คุณต้องถูกลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญา

การสื่อสารถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายนี้

การยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่จำเป็นสำหรับสิทธิ์ของคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่มีสิทธิ์เยี่ยมชมไซต์นี้และคุณกำลังใช้งานไซต์นี้โดยฉ้อโกง หมายเหตุถึงผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย (พระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ปี 2003 (OPPA) เป็นจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแคลิฟอร์เนีย ข้อกำหนดต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุถึงข้อกำหนดของพระราชบัญญัตินี้ โดยสรุป คุณต้องสันนิษฐานว่าเรารวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด สิ่งนี้มักจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (และด้วยเหตุนี้จึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการซื้อจะทำให้เว็บไซต์สามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ และส่งและ/หรือถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังบุคคลที่สาม ไม่มีทางที่คุณสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้ และคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น ภายใต้ข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณไม่มีสิทธิ์ดูหรือรับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูลของเรา ในกรณีที่เว็บไซต์ภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูล ฝ่ายที่ร้องขอจะต้องส่งข้อมูลใดก็ตามที่เว็บไซต์ร้องขอเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์จะเปิดเผยข้อมูลไปยังฝ่ายที่ถูกต้อง บทบัญญัติอื่น ๆ ของ OPPA อาจยกเว้นเว็บไซต์นี้จากการปฏิบัติตาม แม้ว่าเราจะใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เราไม่รับประกันว่าบุคคลภายนอกจะไม่ละเมิดระบบของเรา และด้วยเหตุนี้จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ (คุณควรทราบว่าผู้ให้บริการร้านค้าไม่อนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะต้องอ่านก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ การโต้ตอบกับเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณสละสิทธิ์ในการใช้ระบบศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน และตกลงที่จะใช้สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันที่ตั้งอยู่ในเมืองและเคาน์ตีที่ระบุไว้ในที่นี้แทน

ข้อมูลที่ได้รับจากการโต้ตอบ ป๊อปอัป หรือผู้โฆษณาเว็บไซต์

ผู้เข้าชมที่คลิกแบนเนอร์หรือป๊อปอัปหรือโฆษณาไฮเปอร์ลิงก์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้จะต้องถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาถูกเก็บรวบรวม ไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่รวบรวมในลักษณะดังกล่าว ผู้เยี่ยมชมจะต้องถือว่า (1) ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวม (2) ‘คุกกี้’ มักจะถูกวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของพวกเขา (3) เว็บไซต์นั้นไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนี้ (4) เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือเนื้อหาของผู้โฆษณา (5) เว็บไซต์นั้นจะไม่รับผิดชอบต่อการดาวน์โหลดจากผู้โฆษณาบุคคลที่สามที่มีไวรัสหรือเวิร์มหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เสียหาย และ (6) เว็บไซต์นั้นไม่ถือว่า ความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่รวบรวมจากการคลิกหรือที่ผู้โฆษณารวบรวม

ข้อมูลที่ได้รับจากอีเมลอ้างอิงหรือ URL อ้างอิง

หากคุณส่งอีเมลถึงเพื่อนจากไซต์นี้ หรือหากคุณส่ง URL หรือหน้าเว็บใดเพจหนึ่งของเราให้เพื่อน คุณต้องถือว่ามีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ IP ของคุณหรือที่อยู่อีเมลของคุณและของเพื่อนของคุณ คุณต้องถือว่าอีเมลหรือหน้าเว็บที่อ้างอิงอาจดูเหมือนว่ามาจากอีเมลของคุณ คุณต้องยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการอ้างอิงเพจหรือส่งอีเมลถึงเพื่อน และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับไซต์นี้สำหรับความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันเป็นผลมาจากการอ้างอิงดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบสำรวจ คุณต้องถือว่าข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจที่คุณเข้าร่วมนั้นอาจถูกนำมาใช้เพื่อการชักชวนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่งปันกับพันธมิตรร่วมทุน บริษัทในเครือ การตลาด การจัดองค์กรหรือใช้โดยไซต์เองเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการชักชวน